Toen gård

3622 Svene
Tlf. 3276 2467
post@toengaard.no

Finn oss på Facebook

Webdesign: Holtskog Nyhuus Design Ans, Gvarv

Velkommen

Toen gård

Toen gård ligger på vestsiden av Numedalslågen 2 km nord for Grettefoss bru i Svene. Gården har en lang historie, mange kulturminner og en rekke gamle bygninger. Av totalt 22 bygninger er 11 gamle tømmerbygninger. Toenstua fra 1600 tallet og to andre bygninger fra gården tilhører Drammen Museum, og utgjør hoveddelen av ”Numedalstunet” på friluftsmuseet på Spiraltoppen.

Det finnes en rekke kulturminner fra sølvverkstiden på eiendommen i form av dammer, veier, tomter for hus og tekniske innretninger, berghaller, kullmiler, skjerp og gruveåpninger. På midten av 1700 tallet hadde gruvevirksomheten i Vinorenområdet stor økonomisk betydning for gårdens eiere. Allerede i 1912 (om lag 30 år før det lokale elverket ble etablert) fikk gården elektrisk lys fra kraftstasjonen i Nybrufossen i Kongsberg. Kraftledningen på 10 kV ble bygget for strømtilførsel til gruvene på Vinoren. Gruvedriften i området varte fra 1663 til 1958 da Kongsberg sølvverk ble nedlagt.

Fra gammelt av var gården en typisk numedalsgård med jord, skog og fjellvidder der skogen var viktigste næring. Da nåværende eiere overtok i 1985 var melkeproduksjon nylig avsluttet og det ble dyrket korn. Driften ble rask lagt om til grasproduksjon og sau. Etter hvert kom nye næringer til i form av blomsterproduksjon, juletrær og urtedyrking. Gården drives økologisk, og vi legger stor vekt på å tilby produkter av høy kvalitet. Fra 1989 har gården vært åpen for publikum i førjulstida.

På Blefjell har vi et større område regulert til hyttebebyggelse, og på Nipeto har vi etablert høystandard tomter med vei, strøm, vann og kloakk. Området er attraktivt for familier som er glade i friluftsliv sommer og vinter. Nipetoområdet har et stort potensiale, og har hatt en svært god utvikling med mange nye hytter de siste årene. For de som ikke ønsker å stå for byggeprosessen selv, kan vi levere ferdig oppsatte håndlaftede tømmerhytter av høy kvalitet.

Vi fikk i 2010 ”Byggeskikksprisen for Numedal” for utførelsen av de utvendige arbeider ved restaurering av hovedbygningen, og fra høsten 2009 er huset som også er renovert innvendig, blitt benyttet til galleri og servering i november og desember. Fra 2012 utvidet vi tilbudet med en kunstutstilling i juni. I forbindelse med kunstutstillingen er gårdsbutikken i fjøset åpen med aktuelle varer for sesongen, i tillegg til mat fra småskalaprodusenter, hardføre roser, stauder og urter, interiør, gaveartikler og kuriosa. I kafeen kan du hygge deg med hjemmelagede småretter, kaker og forfriskninger.

En stor og innholdsrik hage er åpen for publikum når sommerutstillingen og gårdsbutikken er åpen

Velkommen til gårds.

Kari Anne Kvålen Løvstad
og Asbjørn Løvstad
vertskap

klikk på bilde for å vise stor størrelse klikk på bilde for å vise stor størrelse klikk på bilde for å vise stor størrelse klikk på bilde for å vise stor størrelse klikk på bilde for å vise stor størrelse klikk på bilde for å vise stor størrelse klikk på bilde for å vise stor størrelse klikk på bilde for å vise stor størrelse